Tag: thailandpostmart

ถอดรหัสแผนพัฒนาชุมชนพัฒนาประเทศ ของขวัญปีใหม่ 61 จากไปรษณีย์ไทย “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” เชื่อมโยงสังคมไทย เศรษฐกิจเติบใหญ่อย่างยั่งยืน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ผู้ให้บริการไปรษณีย์และโลจิสติกส์ครบวงจรที่เติบโตและอยู่เคียงข้างสังคมไทยมาโดยตลอด มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ผ่านการสร้างสรรค์ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน พร้อมๆ ไปกับการเสริมสร้างคนคู่คุณธรรม จึงได้ริเริ่มโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” โปรเจกต์ใหญ่รับปีใหม่ 2561

ไปรษณีย์ไทย ขยายพื้นที่ “โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข” ครอบคลุม 12 เขต 14 พื้นที่ เผยผลักดันสินค้าเข้าสู่ระบบสร้างรายได้ชุมชนเพิ่มกว่า 30%

ไปรษณีย์ไทยเตรียมต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผ่านโครงการ “ไปรษณีย์ไทย… เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ที่ทำไปรษณีย์เป็นศูนย์กลาง พร้อมสานต่อโครงการ “ไปรษณีย์เพิ่มสุข” โชว์ศักยภาพด้านเครือข่ายครอบคลุมทั่วไทย รุกพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผลักดันสินค้าท้องถิ่นส่งขายทั่วประเทศ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท (www.thailandpostmart.com) โดยในปี 2560 นี้

ไปรษณีย์ไทย จับมือ บางจากฯ ผนึกกำลังพันธมิตรพัฒนาธุรกิจ ขยายจุดให้บริการ สนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ไปรษณีย์ไทยจับมือบางจาก พัฒนาธุรกิจเพื่อก้าวสู่การให้บริการในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้เครือข่ายของสถานีบริการน้ำมันบางจากเป็นที่ตั้งสาขาไปรษณีย์ และตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ (iBox) เพื่อพัฒนาระบบรับส่งสินค้าและโลจิสติกส์ พร้อมเปิดโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าของสมาชิกเกษตรกรในเครือข่ายปั๊มชุมชนบางจากผ่านระบบ e-Commerce รวมทั้งนำน้ำมันหล่อลื่นบางจากเข้าสู่ระบบออนไลน์

ไปรษณีย์ไทย จับมือ ปตท. กระจายสินค้าชุมชน ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.

ไปรษณีย์ไทย จับมือ ปตท. เปิดช่องทางการกระจายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP และ SMEs ในจุดบริการจำหน่ายสินค้า ณ เครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาดให้หมู่บ้าน กลุ่มเกษตรกรในการนำสินค้าจากชุมชนมาจำหน่าย

ไปรษณีย์ไทย เปิดตัว “ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท” อี-มาร์เก็ตเพลซโฉมใหม่จากชุมชนทั่วไทย พร้อมพัฒนาระบบรองรับสู่การเป็น “ดิจิทัลชุมชน” ของประเทศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดตัว “เว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท – www.thailandpostmart.com” อี-มาร์เก็ตเพลซโฉมใหม่ พร้อมรองรับโครงการ “ดิจิทัลชุมชน” เพื่อเป็นช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน และสินค้าโอทอปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันให้เป็นศูนย์รวมสุดยอดของดีของเด่นจากชุมชนทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็นอาหารชื่อดังจากพื้นที่ต่างๆ อาทิ หมูย่างเมืองตรัง เป็ดย่างพิมาย รวมไปถึงสินค้าโอทอป และสินค้าเด่นของชุมชนที่พร้อมให้บริการจัดส่งถึงมือผู้บริโภคในระยะเวลา 1 – 2 วันทำการ โดยผู้บริโภคสามารถตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า และสั่งซื้อ พร้อมชำระเงินค่าสินค้าออนไลน์ได้ทันที