Press Release

ไปรษณีย์ไทย ขยายพื้นที่ “โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข” ครอบคลุม 12 เขต 14 พื้นที่ เผยผลักดันสินค้าเข้าสู่ระบบสร้างรายได้ชุมชนเพิ่มกว่า 30%

ไปรษณีย์ไทยเตรียมต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผ่านโครงการ “ไปรษณีย์ไทย… เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ที่ทำไปรษณีย์เป็นศูนย์กลาง พร้อมสานต่อโครงการ “ไปรษณีย์เพิ่มสุข” โชว์ศักยภาพด้านเครือข่ายครอบคลุมทั่วไทย รุกพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผลักดันสินค้าท้องถิ่นส่งขายทั่วประเทศ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท (www.thailandpostmart.com) โดยในปี 2560 นี้

Photo Release

ไปรษณีย์ไทย เปิดงานวันไปรษณีย์โลก 2560 ผ่าน “ปณิธานพ่อสร้างไว้ สานต่อความเติบใหญ่ให้ชุมชน”

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (คนกลาง) และนายอมรเทพ เพชรกำแพงแสน ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (ที่ 3 จากขวา) พร้อมคณะผู้บริหารไปรษณีย์ไทย ร่วมเปิดงานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก 2560 (WORLD POST#

Press Release

ไปรษณีย์ไทย น้อมนำแนวพระราชดำริฯ ชูโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” พร้อมเปิดตัวกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “หน้าต่างน่าน” ดันการท่องเที่ยวเสริมเศรษฐกิจชุมชน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ด้วยการเสริมแกร่งเศรษฐกิจระดับชุมชน ผ่านโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมผลักดันชุมชนท้องถิ่นทั่วไทยสู่การเป็น “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ดึงเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง ล่าสุด ไปรษณีย์ไทย#

Press Release

ไปรษณีย์ไทย จัดงานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก 2560 ภายใต้แนวคิด “ปณิธานพ่อสร้างไว้ สานต่อความเติบใหญ่ให้ชุมชน”

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จัดงานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก 9 ตุลาคม ภายใต้แนวคิด “ปณิธานพ่อสร้างไว้ สานต่อความเติบใหญ่ให้ชุมชน” น้อมนำแนวพระราชดำริ ริเริ่มโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ชูผลิตภัณฑ์ “ไปรษณีย์เพิ่มสุข” สินค้าชุมชนที่มีเอกลักษณ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการใช้เครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัลของไปรษณีย์ไทยเพื่อเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน พร้อมกันนี้ ภายในงานได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถ#

Calendar Release

ไปรษณีย์ไทย ชวนร่วมงานที่ระลึกไปรษณีย์โลก 2560

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ชวนร่วมงานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก 2560 (World Post Day 2017) ภายใต้แนวคิด “ปณิธานพ่อสร้างไว้ สานต่อความเติบใหญ่ให้ชุมชน” ร่วมน้อมรำลึกถึงคำสอนของพ่อ ผ่านนิทรรศการแสตมป์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ พร้อมเลือกซื้อสินค้าในโครงการ#