Tag: แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

ไปรษณีย์ไทย จับมือภาคีเครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อยอดโครงการไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เปิดตัวพุทราหวาน “ทันสุข” เกรดพรีเมียมส่งตรงจากเกษตรกรถึงผู้บริโภคทั่วไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ต่อยอดโครงการไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง สนับสนุนเกษตรกรรายย่อย เสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับพุทราหวานบ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์        คัดเกรดพรีเมียม ลูกใหญ่ รสชาติหวาน เนื้อกรอบอร่อย และไร้สารพิษตกค้างด้วยการปลูกแบบกางมุ้ง ได้รับมาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP) บรรจุกล่องอย่างดีภายใต้แบรนด์ “ทันสุข” ส่งตรงถึงผู้บริโภคทั่วไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวไปรษณีย์ไทยจับมือภาคีเครือข่ายในจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์แบรนด์ “ทันสุข” อันเป็นเอกลักษณ์ของพุทราหวานเฉพาะท้องถิ่น พร้อมให้ความรู้ด้านการควบคุมมาตรฐานผลผลิต การคัดเลือกผลผลิตเกรดพรีเมียมเพื่อส่งขายในราคาที่สูงกว่าการซื้อหน้าสวน โดยพุทราหวานบ้านโพน แบรนด์ “ทันสุข” เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานไปรษณีย์เพิ่มสุข ภายใต้โครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ที่มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นในทุกจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์หรือพืชผลทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามพื้นที่ ให้สามารถกระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้คนชุมชนต่อไป

ไปรษณีย์ไทย เปิดโรดแมพ CSR ปี 2561 เดินหน้าขยายโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ตั้งเป้าเป็นเครือข่ายเพื่อความสุขจากชุมชนสู่คนไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดโรดแมพกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อชุมชน ประจำปี 2561 เดินหน้าโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ปักหมุดให้ไปรษณีย์ไทยเป็นเครือข่ายเพื่อความสุขของชุมชนและคนไทย มุ่งเน้นการใช้ศักยภาพเครือข่ายไปรษณีย์ที่เข้าถึงและครอบคลุมทั่วไทยเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนโครงการ ทั้งในด้านการขนส่ง ช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ การเชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ/เอกชน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการทำงาน การใช้ตราไปรษณียากรเป็นสื่อส่งเสริมความรอบรู้ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานด้าน CSR ในปี 2560 ไปรษณีย์ไทยสามารถเติมความสุขเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการได้มากขึ้นกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนภายใต้โครงการฯ กว่า 16 รายการ

ถอดรหัสแผนพัฒนาชุมชนพัฒนาประเทศ ของขวัญปีใหม่ 61 จากไปรษณีย์ไทย “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” เชื่อมโยงสังคมไทย เศรษฐกิจเติบใหญ่อย่างยั่งยืน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ผู้ให้บริการไปรษณีย์และโลจิสติกส์ครบวงจรที่เติบโตและอยู่เคียงข้างสังคมไทยมาโดยตลอด มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ผ่านการสร้างสรรค์ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน พร้อมๆ ไปกับการเสริมสร้างคนคู่คุณธรรม จึงได้ริเริ่มโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” โปรเจกต์ใหญ่รับปีใหม่ 2561

ไปรษณีย์ไทย เปิดโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่ 3 จากซ้าย)   และนางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ซ้ายสุด) ร่วมเปิดโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” จังหวัดน่าน น้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พัฒนาชุมชนท้องถิ่นผ่านเครือข่าย “บ้าน วัด โรงเรียน” ผ่านการใช้ที่ทำการไปรษณีย์เป็นศูนย์กลาง เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ลานข่วงเมือง จังหวัดน่าน

ไปรษณีย์ไทย ลงพื้นที่จังหวัดน่านเปิดต้นแบบ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” จับมือประชาคมชาวน่าน พัฒนาท้องถิ่นด้วยแนวคิด บ้าน-วัด-โรงเรียน เสริมความแข็งแกร่งให้ชุมชนเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ไปรษณีย์ไทยเดินหน้าเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน ด้วยศักยภาพเครือข่ายของไปรษณีย์ไทย เปิดต้นแบบความสำเร็จโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” จังหวัดน่าน ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยใช้ที่ทำการไปรษณีย์เป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นผ่านเครือข่าย “บ้าน วัด โรงเรียน”