Press Release

ไปรษณีย์ไทย ลงพื้นที่จังหวัดน่านเปิดต้นแบบ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” จับมือประชาคมชาวน่าน พัฒนาท้องถิ่นด้วยแนวคิด บ้าน-วัด-โรงเรียน เสริมความแข็งแกร่งให้ชุมชนเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ไปรษณีย์ไทยเดินหน้าเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน ด้วยศักยภาพเครือข่ายของไปรษณีย์ไทย เปิดต้นแบบความสำเร็จโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” จังหวัดน่าน ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยใช้ที่ทำการไปรษณีย์เป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นผ่านเครือข่าย “บ้าน วัด โรงเรียน”

Press Release

ไปรษณีย์ไทย ขยายพื้นที่ “โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข” ครอบคลุม 12 เขต 14 พื้นที่ เผยผลักดันสินค้าเข้าสู่ระบบสร้างรายได้ชุมชนเพิ่มกว่า 30%

ไปรษณีย์ไทยเตรียมต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผ่านโครงการ “ไปรษณีย์ไทย… เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ที่ทำไปรษณีย์เป็นศูนย์กลาง พร้อมสานต่อโครงการ “ไปรษณีย์เพิ่มสุข” โชว์ศักยภาพด้านเครือข่ายครอบคลุมทั่วไทย รุกพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผลักดันสินค้าท้องถิ่นส่งขายทั่วประเทศ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท (www.thailandpostmart.com) โดยในปี 2560 นี้

Press Release

ไปรษณีย์ไทย น้อมนำแนวพระราชดำริฯ ชูโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” พร้อมเปิดตัวกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “หน้าต่างน่าน” ดันการท่องเที่ยวเสริมเศรษฐกิจชุมชน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ด้วยการเสริมแกร่งเศรษฐกิจระดับชุมชน ผ่านโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมผลักดันชุมชนท้องถิ่นทั่วไทยสู่การเป็น “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ดึงเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง ล่าสุด ไปรษณีย์ไทย#