Tag: เศรษฐกิจชุมชน

ไปรษณีย์ไทย จับมือภาคีเครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อยอดโครงการไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เปิดตัวพุทราหวาน “ทันสุข” เกรดพรีเมียมส่งตรงจากเกษตรกรถึงผู้บริโภคทั่วไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ต่อยอดโครงการไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง สนับสนุนเกษตรกรรายย่อย เสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับพุทราหวานบ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์        คัดเกรดพรีเมียม ลูกใหญ่ รสชาติหวาน เนื้อกรอบอร่อย และไร้สารพิษตกค้างด้วยการปลูกแบบกางมุ้ง ได้รับมาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP) บรรจุกล่องอย่างดีภายใต้แบรนด์ “ทันสุข” ส่งตรงถึงผู้บริโภคทั่วไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวไปรษณีย์ไทยจับมือภาคีเครือข่ายในจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์แบรนด์ “ทันสุข” อันเป็นเอกลักษณ์ของพุทราหวานเฉพาะท้องถิ่น พร้อมให้ความรู้ด้านการควบคุมมาตรฐานผลผลิต การคัดเลือกผลผลิตเกรดพรีเมียมเพื่อส่งขายในราคาที่สูงกว่าการซื้อหน้าสวน โดยพุทราหวานบ้านโพน แบรนด์ “ทันสุข” เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานไปรษณีย์เพิ่มสุข ภายใต้โครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ที่มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นในทุกจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์หรือพืชผลทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามพื้นที่ ให้สามารถกระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้คนชุมชนต่อไป

ไปรษณีย์ไทย ลงพื้นที่จังหวัดน่านเปิดต้นแบบ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” จับมือประชาคมชาวน่าน พัฒนาท้องถิ่นด้วยแนวคิด บ้าน-วัด-โรงเรียน เสริมความแข็งแกร่งให้ชุมชนเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ไปรษณีย์ไทยเดินหน้าเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน ด้วยศักยภาพเครือข่ายของไปรษณีย์ไทย เปิดต้นแบบความสำเร็จโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” จังหวัดน่าน ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยใช้ที่ทำการไปรษณีย์เป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นผ่านเครือข่าย “บ้าน วัด โรงเรียน”

ไปรษณีย์ไทย ขยายพื้นที่ “โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข” ครอบคลุม 12 เขต 14 พื้นที่ เผยผลักดันสินค้าเข้าสู่ระบบสร้างรายได้ชุมชนเพิ่มกว่า 30%

ไปรษณีย์ไทยเตรียมต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผ่านโครงการ “ไปรษณีย์ไทย… เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ที่ทำไปรษณีย์เป็นศูนย์กลาง พร้อมสานต่อโครงการ “ไปรษณีย์เพิ่มสุข” โชว์ศักยภาพด้านเครือข่ายครอบคลุมทั่วไทย รุกพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผลักดันสินค้าท้องถิ่นส่งขายทั่วประเทศ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท (www.thailandpostmart.com) โดยในปี 2560 นี้

ไปรษณีย์ไทย น้อมนำแนวพระราชดำริฯ ชูโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” พร้อมเปิดตัวกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “หน้าต่างน่าน” ดันการท่องเที่ยวเสริมเศรษฐกิจชุมชน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ด้วยการเสริมแกร่งเศรษฐกิจระดับชุมชน ผ่านโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมผลักดันชุมชนท้องถิ่นทั่วไทยสู่การเป็น “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ดึงเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง ล่าสุด ไปรษณีย์ไทย ได้เริ่มนำร่องโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” ปลุกการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ด้วยกิจกรรม “การประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ หน้าต่างน่าน” เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว และนักถ่ายภาพ รวมทั้งคนในท้องถิ่น ได้นำเสนอจังหวัดน่าน ในมุมมองใหม่ๆ สะท้อนถึงถิ่นที่อยู่อาศัย สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดน่าน ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดพิมพ์เป็นโปสการ์ด และจัดแสดงผลงาน ณ หอศิลป์ริมน่าน ในลำดับต่อไป