Calendar Release

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิดรับตรง ‘iSC’ หลักสูตรวิทย์อินเตอร์ ปี 61 รอบพอร์ตฟอลิโอ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เชิญผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ สมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ (ISC: Industrial Science and Management) รอบพอร์ตฟอลิโอ ครั้งที่ 2/2 หลักสูตรที่พัฒนานักวิทยาศาสตร์แนวใหม่ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ใน 3 สาขาวิชาหลัก คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ และเคมีประยุกต์ ควบคู่ไปกับความรู้รอบด้านอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ ผ่านการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และบริหารธุรกิจ (SCI + BUSINESS)

Calendar Release

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. แจกทุนเรียนฟรี “วิทย์คอม ลำปาง” รองรับนร.17 จังหวัดภาคเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รับทุนการศึกษา “ทุนบุญชู ตรีทอง” ทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจำนวนเมื่อแรกเข้า เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้ ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาองค์ความรู้แบบผสมผสานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผนวกเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

Photo Release

มธ. เปิดตัว “ครีเอทีฟสเปซ”

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.โรจน์ คุณเอนก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ ร่วมเปิดตัว “ธรรมศาสตร์ครีเอทีฟสเปซ” โคเวิร์คกิ้งสเปซแบบครบวงจร เพื่อเอื้อต่อการสร้างสรรค์ธุรกิจของสตาร์ทอัพหน้าใหม่ ซึ่งจะพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบภายในกลางปี 2561

Press Release

มธ. ปักหมุดสู่ “มหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ” และ “สตาร์ทอัพดิสทริก” เปิดตัว 33 สตาร์ทอัพหน้าใหม่ พร้อมก้าวสู่เวทีระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ตั้งเป้าเดินหน้าสู่ มหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) และสตาร์ทอัพดิสทริก (Startup District) พร้อมเปิด “ธรรมศาสตร์ครีเอทีฟสเปซ” (TCS – Thammasat Creative Space) โคเวิร์คกิ้งสเปซครบวงจรด้วย 3 โซนเพื่อกำเนิดธุรกิจ ได้แก่ โซนพื้นที่ทำงาน เพื่อสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนแนวคิด โซนเมคเกอร์สเปซ เพื่อสร้างต้นแบบผลงาน และโซนอเนกประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมพร้อมดันสตาร์ทอัพหน้าใหม่

Calendar Release

มธ. ชวนร่วมฟังเสวนา “จากนักศึกษาสู่ Startup 100 ล้าน”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ชวนผู้สนใจร่วมฟังเสวนา ในหัวข้อ “จากนักศึกษาสู่ Startup 100 ล้าน” การถอดแนวทางความสำเร็จจากสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ที่เปลี่ยนความล้มเหลว สู่ธุรกิจสอนภาษาออนไลน์ชั้นนำของไทย Globish Academic ธุรกิจฝึกพูดภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัว