Photo Release

เซเว่นฯ จับมือโรงเรียนนายเรืออากาศฯ จัดกิจกรรม “ธรรมสู่เยาวชน”

นายสุวิทย์  กิ่งแก้ว (ที่3จากซ้าย แถวล่าง) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ และผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย พร้อมด้วยพลอากาศโทสิทธิพร เกสจินดา (ที่5จากซ้าย แถวล่าง) ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช ร่วมจัดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” หัวข้อ “โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชสีขาว” โดยมีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ให้การบรรยายธรรมแก่นักเรียนนายเรืออากาศทุกชั้นปี กว่า 700 คน ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

Press Release

เซเว่นฯ เดินหน้าโครงการ “ธรรมสู่เยาวชน” นิมนต์ “พระพรหมบัณฑิต” บรรยายธรรม หัวข้อ “โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชสีขาว”

ซีพี ออลล์ มุ่งส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน  เดินหน้าโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” อย่างต่อเนื่อง  ล่าสุดจับมือโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จัดบรรยายธรรม ภายใต้หัวข้อ “โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชสีขาว” โดยพระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

Press Release

เซเว่นฯ จับมือ โรงเรียนนายเรืออากาศฯ จัด “ธรรมสู่เยาวชน”

ซีพี ออลล์ มุ่งส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน  เดินหน้าโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” อย่างต่อเนื่อง  ล่าสุดจับมือโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จัดบรรยายธรรม ภายใต้หัวข้อ “โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชสีขาว”

Press Release

ซีพี ออลล์ เดินหน้าธรรมสู่เยาวชน สัญจรปี 2560 รุกสร้างภูมิเยาวชนในยุคดิจิทัล นิมนต์พระมหาวีรพล สอน 3 คุณต้องรู้

ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน”  ปี 2560 พร้อมจัดบรรยายธรรมภายใต้หัวข้อ “สถาบันครอบครัวกับเยาวชนในยุคดิจิทัล” มุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนนำคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติในการดำรงชีวิต ต่อครอบครัว รวมถึงการทำงานในอนาคต  ล่าสุดได้ยกโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” ไปยังโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยนิมนต์#