Category: blog

Email Signature ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด

เชื่อหรือไม่ว่า ต่อวันๆ คนเรารับส่ง “อีเมล” ถึงกันมากกว่า 2 แสนกว่าล้านครั้ง โดยเฉพาะในบริษัท ห้างร้านต่างๆ พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลติดต่อหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า คู่ค้า ซัพพลายเออร์ ผู้สมัครงาน หรือหน่วยงานอื่นๆ เฉลี่ยมากถึง 122 อีเมลต่อวันต่อคน

7 เคล็ดลับการทำ Video Marketing ให้ประสบความสำเร็จ

เป็นที่ยอมรับของนักการตลาดโดยทั่วไปว่า Video เป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในปัจจุบัน แต่การจะทำให้ Video ให้ดีและน่าสนใจ มี Viewer จำนวนมาก มี Engagement สูงนั้นไม่ได้ง่ายเลย ทีมงานของ Buffer จึงร่วมกับ Wistia ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ Video Marketing ทำการศึกษาถึงคุณสมบัติร่วมกันของ Video ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งบนโลกออนไลน์