Calendar Release

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิดรับตรง ‘iSC’ หลักสูตรวิทย์อินเตอร์ ปี 61 รอบพอร์ตฟอลิโอ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เชิญผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ สมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ (ISC: Industrial Science and Management) รอบพอร์ตฟอลิโอ ครั้งที่ 2/2 หลักสูตรที่พัฒนานักวิทยาศาสตร์แนวใหม่ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ใน 3 สาขาวิชาหลัก คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ และเคมีประยุกต์ ควบคู่ไปกับความรู้รอบด้านอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ ผ่านการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และบริหารธุรกิจ (SCI + BUSINESS)

Calendar Release

ซิตี้แบงก์ ชวนรับโปรฯในงาน Money Expo

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ชวนคุณร่วมงาน “Money Expo 2017” มหกรรมการเงินส่งท้ายปี พร้อมโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มากมาย วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ บูธ D3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Calendar Release

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. แจกทุนเรียนฟรี “วิทย์คอม ลำปาง” รองรับนร.17 จังหวัดภาคเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รับทุนการศึกษา “ทุนบุญชู ตรีทอง” ทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจำนวนเมื่อแรกเข้า เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้ ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาองค์ความรู้แบบผสมผสานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผนวกเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

Calendar Release

TCDC ชวนร่วม “เชียงใหม่ดีไซน์วีค 2017”

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชวนร่วมงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ดีไซน์วีค 2017 (Chiang Mai Design Week 2017) ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Crafted Life” ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2560 ณ ย่านอนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์ และ TCDC เชียงใหม่

Calendar Release

มธ. ชวนร่วมฟังเสวนา “จากนักศึกษาสู่ Startup 100 ล้าน”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ชวนผู้สนใจร่วมฟังเสวนา ในหัวข้อ “จากนักศึกษาสู่ Startup 100 ล้าน” การถอดแนวทางความสำเร็จจากสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ที่เปลี่ยนความล้มเหลว สู่ธุรกิจสอนภาษาออนไลน์ชั้นนำของไทย Globish Academic ธุรกิจฝึกพูดภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัว