Category: Press Release

ไปรษณีย์ไทย แจ้งเตือนประชาชน “อย่าให้บุคคลแปลกหน้ายืมบัตรประชาชนในการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์”

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจ้งเตือนประชาชนกรณีฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ โดยอย่าให้บุคคลแปลกหน้ายืมบัตรประชาชนเพื่อฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ และต้องแสดงบัตรประชาชนผู้ส่งก่อนการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการฝากส่งสิ่งของผิดกฎหมาย

ซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เปิดกองทุนเทคโนโลยี AI รับกระแสธุรกิจเทคโนโลยีมาแรง

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ผนึกกำลังกับบริษัทอลิอันซ์ โกลบอล อินเวสเตอร์ เปิดตัวกองทุนเทคโนโลยี AI “Allianz Global Artificial Intelligence” ในประเทศไทย ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี AI  ทั้งนี้กองทุน “Allianz Global Artificial Intelligence” สร้างผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 (ข้อมูล ณ 31 มกราคม พ.ศ. 2561) ที่ 26.70% โดยเทคโนโลยี AI ถือเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญและทำให้เกิดการเติบโตของภาคธุรกิจ เนื่องจากสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งในภาคธุรกิจหลายๆ ส่วนได้หันมาใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อช่วยประหยัดต้นทุน และเวลาการทำงาน นอกจากนี้บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก PwC คาดการณ์ว่าธุรกิจในเทคโนโลยี AI จะมีการเติบโตปีละ 55% (CAGR) จาก 8 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2559 เป็น  47 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2563 และคาดการณ์ว่าเทคโนโลยี AI จะช่วยเพิ่มจีดีพี (GDP) ทั่วโลกได้ 15.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี พ.ศ. 2573

นักวิจัยรุ่นใหม่ โชว์ 5 กลุ่มงานวิจัยจาก 5 มหาวิทยาลัยไทย สู่การดันประเทศสู่ ประเทศ “เทียร์ 1” ในด้านนวัตกรรมของโลก

การจะพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมประเทศอุตสาหกรรมระดับสูงได้นั้น จำเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ และมีความสามารถในการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคู่กับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งหน่วยงานสำคัญที่เป็นสถาบันผลิตมันสมองของประเทศนั่นคือมหาวิทยาลัย สำหรับบทบาทมหาวิทยาลัยยุคใหม่จะต้องเป็นแหล่งกำเนิดนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ทำหน้าที่ทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ นำความรู้ที่มีอยู่มาต่อยอดขยายผลให้เกิดการใช้งานได้จริงทั้งในรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการนำผลงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งต้องตอบโจทย์แก้ปัญหาให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทัดเทียมประเทศในกลุ่ม “เทียร์ 1” ที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วให้ได้

นักวิทยาศาสตร์ มธ. ชี้ 4 ประเภทคุณสมบัติสิ่งทอพิเศษป้องกันเขี้ยวสัตว์กัด แนะกลุ่มเสี่ยงควรสวมใส่เสื้อผ้าวัสดุพิเศษป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

นักวิทยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) แนะเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสุนัขหรือแมวจำนวนมาก อาทิ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่ดูแลสุนัขจรจัด ฯลฯ ควรสวมใส่ “เสื้อผ้าที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ที่มีความเหนียว” อย่าง ไนลอน โอลีฟิน ที่มีความแข็งแรง และเหนียวกว่าเส้นด้ายที่ใช้ถักทอเสื้อผ้าปกติ โดยสามารถรับแรงดึงและทนทานต่อการขัดถู และ “เนื้อผ้าที่มีความหนามากกว่า 0.30-0.50 มิลลิเมตร” หรือจากการนำผ้าทอสองผืนมาทับ 2 ชั้นขึ้นไป มาเย็บเกี่ยวให้แนบสนิทจนรวมเป็นผ้าผืน จะช่วยเพิ่มความหนาของชั้นผ้า สามารถชะลอการเข้าถึงของเขี้ยวสุนัข และบรรเทาอาการบาดเจ็บหากโดนสุนัขกัด พร้อมแนะกรณีลดการพึ่งพาหนังหรือขนสัตว์แท้ เพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าหรือกระเป๋าแฟชั่น สามารถใช้ขนสังเคราะห์-เส้นใยอะคริลิค เส้นใยสังเคราะห์ที่มีต้นทุนต่ำ ดูแลรักษาง่าย อีกทั้งยังมีผิวสัมผัสที่นุ่มนวล โดยสามารถให้ความอบอุ่นเหมือนเส้นใยจากขนสัตว์แท้

“น้ำหนึ่ง BNK48” ไอดอลเกิร์ลกรุ๊ป กับความฝัน “นักควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากรั้ว มธ.”

“ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ถือเป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องยอมรับว่า ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงประเด็น เนื่องด้วยข้อจำกัดทางความรู้และบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาที่ยังไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้อย่างแพร่หลาย รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ทั้งนี้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมจะลดน้อยลงได้ หากทุกคนในสังคมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษเพิ่ม” หนึ่งในความคิดความตั้งใจด้านสิ่งแวดล้อมของเด็กรุ่นใหม่อย่าง “น้ำหนึ่ง – นางสาวมิลิน ดอกเทียน” หนึ่งในสมาชิกไอดอลเกิร์ลกรุ๊ป BNK48 และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ที่ตั้งใจเป็นพลังคนรุ่นใหม่ที่พร้อมยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์