วิทยาศาสตร์ฯ มธ. สร้างความพร้อมธุรกิจอุตสาหกรรมภาคเหนือ

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. สร้างความพร้อมธุรกิจอุตสาหกรรมภาคเหนือ

รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. (คนกลาง) พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมประชุม “โครงการรับนักเรียนเรียนดี จากพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด” สำหรับเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์ลำปาง เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพและเดินหน้าผลิตบุคลากรคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญ รองรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Facebook Comments