';
side-area-logo

กนอ. เปิดให้บริการ “ศูนย์เอสเอ็มอีไอทีซี” ฟูลเซอร์วิส 10 นิคมฯ ทั่วไทย พร้อมจับมือ 50 บิ๊กบราเธอร์ ลุยพัฒนาสตาร์ทอัพ – เอสเอ็มอี